Bemutatkozás

Úgy kezdődött, hogy az új civil törvényben biztosított lehetőség alapján mi hárman,  Bartos Éva, Horváth Judit,  Magyarné Fekete Katalin,  mint a fejlesztő biblioterápiás tanfolyami képzés másfél évtizede együttműködő oktatói, 2013 végén Társasági Szerződésben biblioterápiás társaságot alapítottunk, melyet szentendrei székhellyel kívántunk működtetni a Pest Megyei Könyvtárban.

Szentendrei kötődésünk több tényezőn alapult. Döntő jelentőségű tény, hogy a fent nevezett tanfolyamok kezdettől fogva Szentendrén folynak, a Pest Megyei Könyvtár és az OSZK Könyvtári Intézet által biztosított keretek között. A helyszín tehát gyakorlatilag „alma mater”-ként él és funkcionál a tanfolyamot végzettek körében.

A „hely szelleme” is erősítette elhatározásunkat: Dr. Oláh Andor orvos, aki Magyarországon  úttörő jelleggel honosította meg a biblioterápiás gyakorlatot gyógyító munkájában, tevékenységének jelentős időszakát Szentendrén töltötte. Értékeinek méltó megőrzése, eredményeinek megismertetése és a könyvtáros szakmában való tovább éltetése is indítékaink között szerepelt.

Rendelkeztünk tehát  a képzésre épülő,  jelentős méretű szakember bázissal, akik – úgy ítéltük meg – a tanfolyam elvégzése után továbbra is igényelték volna a szakmai támogatást, a konzultációt, a továbbfejlődés lehetőségét, a szervezett kapcsolattartást. Magunk részéről a  „segítők segítése” fogalomban összegeztük ezt a felelősségteljes megvalósítandó feladatot.

A civil társaságunk  bírósági  nyilvántartásba vételét akkor még  nem tartottuk szükségesnek, előbb meg akartunk bizonyosodni tervünk életképességéről, szükségességéről, de célul tűztük ki, hogy a későbbiekben, tevékenységünk sikeres beindulása esetén, egyesületté alakulunk.

Néhány hetes előkészítő munka után 2014 áprilisában összehívtuk a tanfolyamainkon végzett összes kollégánkat, ismertettük elképzelésünket. A részükről megnyilvánuló lelkes és örömteli fogadtatás hatására, az elvárások és lehetőségek összeillesztésével egy jellegében és alapjaiban meghatározott közös szakmai program mentén megkezdtük gyakorlati tevékenységünket. A „szakmai műhelynap” munkaforma mellett döntöttünk, ebben láttuk – és látjuk változatlanul – leginkább megvalósíthatónak célkitűzéseinket. A működés körülményeinek technikai és szakmai-tartalmi megszervezésével megindult az érdemi tevékenység. 2014 közepétől 2015 végéig 12 alkalommal tartottunk szakmai műhelynapot, egyenként 10-14 fő részvételével. Saját korábbi tanfolyami hallgatóink mellett szép számmal csatlakoztak foglalkozásainkhoz felsőoktatási szakirányú továbbképző helyeken végzett hallgatók és más érdeklődők is.

A „pudingpróba” után elkészítettük a szükséges okmányainkat és megindítottuk a hivatalos eljárást. Kitartásunkat siker koronázta: a Budapest Környéki Törvényszék civil szervezetünket   Magyar Biblioterápiás Társaság néven TE 6898 szám alatt, 2015. október 19-i bejegyzési dátummal  nyilvántartásba vette, mely döntés pedig 2015. november 11-én jogerőre emelkedett.

TOP