Tagfelvétel

A Magyar Biblioterápiás Társaság tagja részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, a Közgyűlés határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban. Ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására, felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület harminc napon belül köteles választ adni, indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira, betekinthet az Egyesület nyilvántartásába, választhat és választható az Egyesület szerveibe.

Az Egyesület tagja köteles az Egyesület Alapszabályát, határozatait betartani, valamint részt venni az Egyesület munkájában, elősegíteni a kitűzött célok megvalósítását, és a tagdíjat megfizetni. A tagdíj összegét az Elnökség javaslatára a Közgyűlés állapítja meg és a tagnak minden tárgyév május 30-ig kell az egyesület bankszámlájára átutalni, vagy az egyesület titkára részére a pénztárba befizetni.

Az Egyesület Elnöksége a tagokról nyilvántartást vezet, mely a tag nevét, címét tartalmazza. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.

A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.

A tagsághoz szükséges belépési kérelmet alább ide kattintva töltheti le.

 

TOP